SMS Valentine Kute

Home > Sms Valentine

Tin nhan valentine

SMS Valentine kute số 1
.-★-._.-☆-._.-☆-.
'★._ HAPPY _.★'
'¤-.★.-¤ '
.-☆-._.-★-._.-★-.
'☆._ VALEN _.☆'
'¤-.☆.- "
.-★-._.-☆-._.-☆-.
'★ ._ TINE _.★ '
'¤-.★.- '
.-☆-._.-★-._.-★-.
' ☆ ._ DAY _. ☆ '
'¤-.☆.- "
-☆ DAM AM -☆
-☆HANH PHUC-☆
*£^^/€ (^^')*
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77196 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77196 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 2
O * O O * O
O * O * O
O Happy Valentine O
* O 14 - 2 O *
* O *
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. L¤Ve .*
" - .,. - "
.:! !:._.:! !:._.:! !:.
"::: I LOVE U :::"
"-!_!-""-!_!- "
/).../)/).../)
0 0
(..)(..) (..)(..)
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77198 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77198 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 3
!s2___s2___s2!
(>^^^<) (>~~<)
( = ^.^ ) ( ^.^ = )
(''').+""-.,.-""+.(,,,)
*, ..Love.. ,*
*- .,. -*
!s2___s2___s2!
Happy Valentine Day !
, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\ " ._. "
|_|_[]____|-|-|-|-|-
I_Love_You!
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77200 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77200 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 4.+**+__+**+._+**+.
+.___zk__.+_ck_...+
*+.Love.+* +*
*+* *+*
♥ Forever ¶_ove ♥
。.. __::_____ ★ 。
☆ /_______/ \ 。。
。 |_画_画 _|_| ☆ 。
♀Ck iu vk♂
\_ \_
(^_^) (^_^)
☆(") (") (") (")☆
Mai2 ben nhau em nhe
Happy Valentine!
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77202 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77202 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 5
.:!|!:._.:!|!:.
"::.-:-I-:-.:'"
;"-!|!-"
:!|!:._.:!|!:.
":-:Love:-:"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::.You..::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::..For♥ever..:::"
'-!|!-""-!|!-'"
ღღღ¶-¶appyღღღ
☆Valentine☆Day☆
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77206 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77206 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 6
____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥__
___♥___ 14-2 ___♥___
_____♥_LOVE _♥__ __
_______♥___♥______
_________♥_______
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) 0
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
Mai mai pen nhau e nhe!
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77210 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 67210 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 7
☆0☆
0. ,.0
'*., I love you."
☆ 0☆
'* ☆*'
★。☆ 14¤2★。☆
____for________
(¯`v´¯)_ever____
`•.¸.•´_____♥__
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77218 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77218 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 8
。°☆° happy• ˚ ˛ *★
valentine★* 。 • ˚ ˚ ˛
˛ • • 。★14¤2★ 。˚☆
|""|\_/|""|:"* . *":
| |ot _.-"
|__|\_/|__| buoi toi
|""|__|""| :"* . *":
| |anh_.-"
|__|""|__| phuc'
»-(¯`...(¯`v´¯) ...´¯)-»
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77224 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77224 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 9
*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
I___LOVE___YOU
(¯`v´¯)(¯`v´¯)F
.´¯`·.¸.·´ `·.¸.·´ ¯`.O
`.......ILOVEYOU......´r
`....................´e
` ............´v
".."er
»°☆Valentine☆°«
°¶-¶äpy and ¶-¶äpy°
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77228 gửi 8712
Để tặng soạn: SMS 77228 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 10
☆0☆
0. ,.0
'*., I love you."
☆ 0☆
'* ☆*'
ღღღ14¤2ღღღ
.*"" ._. ""*._. ""*.
". ☆Förever☆ ."
" ._. "" ._. "
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77230 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77230 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 11
{@}
*{@} {@} {@}*
:* {@} * {@} * ;*
' @}* {@} *{@}'
* ; {@} * ;
\ \ \ | / / /
\ \ Y / /
\ | /
/()\
☆♥14-2♥☆
chuc e valentine vui ve,
hah phuc naz!
»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«
»™ Forever ™«
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77232 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77232 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 12
»™ 14♥2 ™«
-:¦:-•:*'.☆.'*:•-:¦:-
.:*"""*:..:*"""*:. H
☆.......Vuive......☆ a
"......Hanh......"p
"....Phuc...."p
"........."y
☆ ".." ☆
»™ ¶_ove ß@ßY ™«
。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ 。
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77236 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77236 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 13
.*"" ._. "" ._. ""*.
". I☆U ."
" ._. "" _ . "
0¸.·'´)
-2
°¶-¶äpy and ¶-¶äpy°
☆°。。☆°。。°☆
»™ ¶_ove ß@ßY ™«
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77240 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77240 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 14
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) 0
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
mai mai ben nhau!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«
`'•.¸0¸.•'´
Happy♥Valentine
`'•.¸0¸.•'´
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77242 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77242 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 15
0¸.·'´)
».·º`·. I s2 U .·´º·.«
0`'·.¸)
»(¯°•.†l0v3U!.•°¯)«
0
"-.]~....♥.....~[.-"
0
¶-¶appy Valentine!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77244 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77244 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 16
* .-´´´-.,.-"´-. +
( ! Happy ! .*
+ ". 14 ¤ 2 ." )
* . "´-.,.-´" +
☆♀☆♀☆♀☆
* .-´´´-.,.-"´-. +
( ! S2 U !.*
+ ".hah fuc .")
* . "´-.,.-´" +
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77248 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77248 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 17
.:!|!:._.:!|!:.
"::.-:-I-:-.:'"
;"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":-:Love:-:"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::.You..::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":::..For♥ever..:::"
'-!|!-""-!|!-'"
ღღღ¶-¶appyღღღ
☆Valentine☆Day☆
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77250 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77250 [SĐT người nhận] gửi 6722
SMS Valentine kute số 18
╔╗╔╗☆°〇
║╚╝║°.:¹4-²:.°
║╔╗ A P P Y ..
╚╝╚╝ ... .. ..
\"'\ /'"/:" * . * ":
\ \_/ / -. _ .-"
\___/alentine☆
╔══╗
╚╗╔╝ ....
╔╝(¯`v´¯)
╚══`.¸.♥U
Tải sms valentine BẤM ĐÂY để tải ngay.
Để tải soạn: SMS 77254 gửi 6722
Để tặng soạn: SMS 77254 [SĐT người nhận] gửi 6722

Tin nhan chuc mung valentine

Tin nhan valentine 1

- Ngày lễ tình yêu 14/2, chúc ai đó được hạnh phúc bên 1 nửa mà mình yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai để chia sẻ, chúc cho ai đó sẽ tìm được nhau sau những tháng ngày xa cách. Valentine năm nay và về sau sẽ không chỉ tràn ngập những nụ cười mà còn có những giọt nước mắt và những giọt nước mắt hạnh phúc. Không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giấy phút vĩnh cửu của tình yêu… Chúc cho những ai đã yêu , đang yêu và sắp sửa yêu sẽ mãi mãi được hạnh phúc.


Tin nhan valentine 2

- Mùa Valentine lại về, chúc cho ai đó được hạnh phúc bên nửa yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ, chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách… Chúc cho ngày lễ Valentine tràn đầy hạnh phúc, không chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc.


Tin nhan valentine 3

- Ngày Valnetine là một ngày quan trọng và ba chữ "I love you" có ý nghĩa đặc biệt với một ai đó. Đừng nói lên ba chữ ấy nếu bạn không chắc. Đừng đem cảm xúc chân thành của người khác làm trò đùa. Đừng nhìn thẳng vào mắt người khác nếu những điều bạn sắp nói chỉ toàn là giả dối.


Tin nhan valentine 4

-Khi những tia nắng tình yêu chiếu qua, bạn hãy từ từ cảm nhận, đừng né tránh vì nó rất ấm áp và dịu dàng. Dù bạn là ai, dù bạn có cảm thấy cô đơn đi nữa, nhưng bạn biết không, luôn luôn có một người đang nhìn theo bạn và cầu mong những điều an lành nhất sẽ tới với bạn đó, vì thế tất cả chúng ta những người có mặt trên thế gian này đều là những người hạnh phúc. Happy Valentine's Day


Tin nhan valentine 5

- Em là người đặc biệt trong đời đối với anh và anh yêu em tự đáy lòng. Em ở đây…trong anh, và trong những giấc mơ của anh. Thiếu em..cuộc sống của anh không còn ý nghĩa. Nếu 1 giờ thiếu em..trái tim anh sẽ đau nhói. Anh ước chúng ta sẽ không bao giờ là quá khứ. Chúc em ngày valentine vui vẻ


Tin nhan valentine 6

- Chúc bạn có đủ tự tin và dũng cảm để thổ lộ với người ấy, và mong rằng người ta cũng sẽ đáp lại tình cảm của bạn một cách chân thành nhất. Không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Chúc cho những ai đã yêu, đang yêu và sắp sửa yêu sẽ mãi mãi được hành phúc!!!.


Tin nhan valentine 7

- Anh đã luôn mơ những giấc mơ thật đẹp, những giấc mơ trong đó có em...Em đến bên anh thật nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận. Trong mơ, anh là người hạnh phúc, và anh cứ muốn kéo dài giấc mơ hạnh phúc ấy, kéo dài mãi mãi...Chúc em yêu một Valentine thật vui vẻ và hãy nhớ đến anh.


Tin nhan valentine 8

- Anh yêu! Em yêu anh không vì anh đẹp trai, không vì anh giàu có ... mà đơn giản là em yêu anh chứ không vì một lý do nào khác cả. Em không biết sẽ dành tặng cho anh món quà valentine gì vì em nghĩ rằng chúng sẽ không thể hiện hết tất cả tình cảm em dành cho anh.


Tin nhan valentine 9

- Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã thấy tình yêu... Lần đầu tiên anh chạm vào em, em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó, anh vẫn là người duy nhất em yêu. Valentine 2015 vui vẻ và hạnh phúc nhé anh


Tin nhan valentine 10

- Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã thấy tình yêu... Lần đầu tiên anh chạm vào em, em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó, anh vẫn là người duy nhất em yêu. Valentine 2015 vui vẻ và hạnh phúc nhé anh


Những mẫu tin nhắn SMS kute khác

» SMS Valentine[18]
» SMS chúc ngủ ngon[12]
» SMS chúc mừng Noel[87]
» SMS Tình yêu[35]
» SMS mừng 08-03[14]
» SMS mừng 20-10[8]
» SMS chúc tết[32]
» SMS Nhấp nháy[11]
» Tin nhắn sập nguồn[3]
» Tin nhắn mừng sinh nhật[6]
» Sms chúc ngày mới[10]
» SMS đẹp[16]
Tag: Tải tin nhan valentine miễn phí, download sms valentine đẹp, những loi chuc valentine ý nghĩa nhất, quà valentine hot, mẫu tin nhắn ngày lễ tình nhân 14/2, sms lễ tình yêu

loi chuc valentine | tin nhan valentine | tin nhan chuc tet | sms chuc tet | nhung cau chuc tet hay

Liên hệ & Hỗ trợ
hotro@tinnhanxephinh.mobi
Created by Kho Game Java
online counter

Old school Easter eggs.